Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

Skolebestyrelsen

Velkommen til skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen tiltrådte sidst den 1. august 2016, og består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elever. Herudover deltager skoleleder, souschef, sfoleder og afdelingsleder, dog uden stemmeret.

Møderne er lukkede, og medlemmerne er underlagt de almindelige regler om tavshedpligt.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til Folkeskolelovens § 40, samt indenfor de mål og rammer, der er fastsat af byrådet med henvisning til Styrelsesvedtægten for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune og bilag.

 

Venlig hilsen

Skolebestyrelsens formand

Oplysninger

Mellemtrinsråd

Udskolingsråd