Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

SAMVÆRSREGLER

 

På Sengeløse Skole er samværet præget af gensidig respekt

Frikvartererne

 • Eleverne må møde på skolen fra kl. 7:30. Der er gård- og gangvagtstilsyn fra kl. 7:55
 • Eleverne må blive i klasserne til kl. 15
 • I frikvartererne kan eleverne vælge mellem at være inde eller ude, dog er 10-pausen udefrikvarter for børnene i indskolingshuset. Klasseværelserne og gangarealerne er altid forbeholdt stille aktiviteter.
 • Det er ikke tilladt at løbe på løbehjul, rulleskøjter, skateboard og waveboard på skolens område i skoletiden
 • Spil med Yoyo må kun ske udendørs
 • Skolens bibliotek har åbent for alle i frikvartererne
 • Om vinteren er leg med sne, kælkning og lignende kun tilladt på skolens fodboldbane; banen er delt op i et område til sneboldkastning og sneboldkampe og et område til mere stille sneaktiviteter. Elever fra indskolingshuset må også lege med sne på edderkoppegyngelegepladsen.
 • I 7.-9. klasse kan der gives tilladelse til at eleverne forlader skolens område i 10- og 12-frikvartererne. Ved misbrug kan tilladelsen inddrages.

Mobning:

 • Elever, forældre og lærere har udarbejdet og vedtaget en fælles trivselserklæring med en antimobbestrategi. Den kan findes på skolens hjemmeside.

Mobiltelefoni

 • Mobiltelefoner må kun benyttes i pauser og mellemtimer
 • Kun efter særlig aftale med læreren er det tilladt at fotografere eller filme ved hjælp af mobiltelefoner i skoletiden.

Generelt

 • Glemte smykker, ure og lignende afleveres på skolens kontor
 • Glemt tøj lægges i ”Glemmekassen” ved Hovedindgangen
 • Eleverne skal møde til tiden og medbringe de nødvendige bøger og materialer.
 • Eleverne har ansvaret for udleverede bøger og materialer, og for at bøgerne bliver bundet ind og forsynes med navn.
 • Ved fravær skal klasselæreren underrettes – enten via Forældreintra eller via kontaktbogen
 • Ved planlagt fritagelse for undervisning (ferie og lignende) skal der foreligge en skriftlig anmodning fra hjemmet.
 • Ved sygdom eller ulykker i skoletiden kontaktes forældrene pr. telefon