Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

Registrering af oplysninger om dit barn -

information og samtykke

 

Hvad må skolen uden dit samtykke?

Skolen må registrere og bruge en række oplysninger om dit barn, som er relevante i forhold til dit barns hverdag på skolen. Det gælder f.eks. navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, sygedage og andre oplysninger, som er nødvendige for det daglige arbejde på skolen.

Skolen kan også lægge fotografier af dit barn – bortset fra portrætfotos - på skolens intranet. Det gælder f.eks. fotografier af en gruppe elever i skolegården eller på en udflugt med skolen.

Skolen må udlevere adresselister der indeholder navn, adresse, evt. telefonnummer og mailoplysninger til elever og forældre i barnets klasse, samt gøre disse adresselister tilgængelige for de samme personer via skolens intranet, under forudsætning af at adgangen er sikret forsvarligt og hemmelige numre ikke medtages.

Såfremt du ønsker at barnets adresse eller almindelige telefonnummer ikke skal fremgå af disse lister skal du gøre skolen opmærksom på dette.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger skolen har registreret om dit barn.

 

Hvad må skolen ikke uden dit samtykke ifølge persondataloven?

Skolen må ikke registrere oplysninger, der ikke er nødvendige for det daglige arbejde, eller oplysninger om dit barns helbred eller religiøse overbevisning uden dit samtykke. F.eks. må skolen registrere sygefravær, men ikke hvad dit barn fejler, medmindre skolen har fået et særskilt samtykke.

Skolen må heller ikke lægge portrætfotos på skolens intranet eller internettet uden samtykke.

 

Skolen skal bruge dit samtykke!

Skolen vil gerne kunne lægge fotos på skolens intranet, og derfor skal skolen bruge et samtykke.

Såfremt skolen ønsker at bringe portrætfotos på internettet eller registrere øvrige oplysninger der kræver samtykke vil du i de konkrete tilfælde blive anmodet om at give et særskilt samtykke til dette.

 

Hvordan meddeler du dit samtykke?

Hvis du som værge for dit barn vil tillade, at skolen lægger portrætfotos af dit barn på skolens hjemmeside og intranet, skal en samtykkeerklæring udfyldes og underskrives og afleveres til skolen.

Hvis du har spørgsmål, eller gerne vil tilbagekalde dit samtykke, er du velkommen til at kontakte skolen.