Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

Principper for kommunikation mellem skole-hjem på Sengeløse Skole

 

Der findes flere måder at kommunikere på., Det giver skole og hjem mulighed for, at finde den måde, der er mest hensigtsmæssig i de enkelte situationer.

Som udgangspunkt er den direkte kommunikation altid den mest hensigtsmæssige. Derfor kommunikeres direkte med den/ de personer, som har en relevans for opgaven/problemet.

Det er vigtigt, at man som udgangspunkt ved al kommunikation har en respektfuld og konstruktiv dialog, således at udfordringer kan løses til gavn for vores elever/børn.

På den måde kan vi fortsat have et fremadrettet konstruktivt samarbejde.

 

Derfor gælder følgende princip:

・ Tag altid direkte kontakt til den forældre/ lærer/ pædagog, som er involveret i

    problematikken/ udfordringen.

・ Hvis dette ikke løser udfordringen, kan man kontakte andre relevante personer,

    der kender eleverne/ opgaverne.

・ Hvis dette ikke løser problemet, kan man kontakte skolens ledelse.

 

Vi kan kommunikere på flere måder:

・ Den direkte mundtlige dialog

・ Den skriftlige dialog, herunder brug af kontaktbog og e-mail

・ Her gælder følgende regler fra kommunen: E-mails og kontakt bøger skal besvares inden

   for 2 arbejdsdage, som set/eller læst

・ Hvis en henvendelse kræver et uddybende svar/begrundelse har skolen 10

   arbejdsdage, inden svaret skal foreligge.

 

Dette er gældende for ansatte i Høje Tåstrup kommune fastlagt af Høje Tåstrup Kommune.

・ Kommunikation ved telefonisk henvendelse sker ud fra følgende principper:

Det anbefales kraftigt, at henvendelser til personalet foregår via mail,

hvor det er muligt at beskrive, hvad henvendelsen handler om, eventuelt

bede om et telefonisk møde m.m. Personalet vil da kontakte

forældrene og andre som henvender sig i tidsrummet mellem kl.

0800-1700 på hverdage, senest 2 hverdage efter henvendelsen jf.

Høje Tåstrup kommunes kommunikations politik.

Man kan kontakte personalet i tidsrummet mellem kl. 0700-1700 på

hverdage. Hvis man ikke opnår direkte kontakt, er der mulighed for at

indtale en besked. Man vil så blive kontaktet af personalet senest

følgende arbejdsdag. Det vil ikke være muligt, at kontakte personalet

uden for disse tider telefonisk.

 

Med hensyn til information på klassens hjemmeside kan man forvente følgende:

・ Klassens hjemmeside holdes ajour af skolens personale.

・ På klassens hjemmeside vil der som standard være følgende informationer:

・ Årsplaner i de enkelte fag

・ Grundskema

・ Div. Arrangementer

 

I tvivlstilfælde kan man altid kontakte skolens ledelse, der vil foreslå løsninger, således at vi sikrer en konstruktiv dialog mellem skole og hjem til gavn for vores elever/børn.

Disse principper kommunikeres ud til alle personer, som har en relevans for samarbejdet mellem skole og hjem på Sengeløse Skole.

 

Godkendt i Skolebestyrelsen

14. august 2014