Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

Sengeløse Skole - et godt sted at være/ lære med et bredt internationalt udsyn

 

Når jeres barn går i skole på Sengeløse Skole forventer vi, at

 • barnet møder til tiden
 • lektierne er lavet
 • barnet har fået morgenmad og spiser fornuftigt i skolen
 • barnet deltager aktivt i alle undervisningsaktiviteter
 • I deltager i forældrearrangementerne
 • I opretholder en tæt dialog med skolen
 • barnet har skoletaske med hver dag
 • skolens bøger bliver bundet ind
 • barnet respekterer alle de andre elever
 • barnet respekterer alle de voksne på skolen
 • barnet passer på skolen og inventaret
 • I jævnligt logger på forældreintra

Når jeres barn går i skole på Sengeløse Skole kan I forvente, at

 • undervisningen begynder til tiden
 • undervisningen er veltilrettelagt og velforberedt
 • alle elever på skolen respekteres af de voksne
 • de voksne på skolen opretholder en tæt dialog med jer
 • skolen har et højt informationsniveau
 • undervisningen er differentieret med henblik på den enkelte elev
 • et tæt samarbejde mellem undervisningsdelen og fritidsdelen
 • at alle elever udfordres optimalt fagligt og socialt
 • der udarbejdes og offentliggøres årsplaner for undervisningen
 • de voksne er gode rollemodeller