Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

SAMTALEARK TIL SKOLE- HJEMSAMTALERNE

 

Skolen skal udarbejde elevplaner to gange om året, og det er besluttet, at elevplanerne udgør den skriftlige kommunikation mellem skole og hjem inden skole-hjemsamtalerne

Proceduren er:

I klassen

  • Klasselæreren lader i en (evt. flere) af klassens time/r eleverne udfylde side 2 og side 4 samt punktet ”3 ting jeg er god til” på side 3.
  • Klasselæreren indsamler oplysninger om elevens faglige standpunkt hos faglærere, der ikke er medlem af teamet.

På er teammøde

  • de involverede teamlærere udfylder side 2 og 4 på elevplanen.

På elevsamtaledagen

  • samtalen tager udgangspunkt i elevplanen,
  • eleven og læreren foreslår 3 udviklingsmål for den kommende periode.

Elevplanen fremsendes nu med eleven til forældrene i en lukket kuvert

Ved skole- hjemsamtalen

  • elevplanen udgør en væsentlig del af materialet ved skole/hjem-samtalen.
  • Der aftales, hvordan forældre og skolen kan bakke eleven op i forhold til de opstillede mål.
  • Elevplanen med mål underskrives
  • Læreren beholder den underskrevne elevplan efter samtalen for at tage en kopi.

Forældrene modtager efterfølgende den færdige elevplan i en kuvert og skolen opbevarer en kopien.

Der anvendes elevplaner om foråret i børnehaveklassen og 1. klasse. På alle andre årgange anvendes elevplaner både efterår og forår.