Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

 

GENEREL INFORMATION OM SKOLEN 

 

 

Vi er en mellemstor skole med ialt 450 elever og 70 medarbejdere.

 
Eleverne fordeler sig på 20 klasser fra 0-9 klassetrin, så det giver en gennemsnitlig klassekvotient på 22,5.
 
Endvidere rummer skolen en specialrække normeret til 24 elever, Afdeling Øtoften, der er et heldagstilbud for elever med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.
 
Desuden har vi på skolen en Sfo, der er delt i 2 afdelinger, Åen med børn fra 0-1 klasse og Åløbet med børn fra 2-3 klasse. De har tilsammen  186 børn.
 
Skolen er bygget i forskellige etaper over mange år. I 2003 blev vores store og lyse indskolingshus tilføjet. Her er der god plads til både klasselokaler, sfo-lokaler og fællesrum. I 2014 blev udskolingen udvidet med 2 klasselokaler, så den nu rummer 7-9 klasse. På resten af skolen har vi indrettet nogle gode fællesarealer. Udearealerne bærer præg af, at vi er en landsbyskole, der er grønne områder, gode legepladser og masser af plads.
 
Undervisningen er bygget op omkring klasseteam, som omfatter 3 - 4 årgange, og blandt vores fokusområder er læsning og evaluering centralt.
 
Vi har et stærkt og tæt samarbejde mellem fritidsdelen og undervisningsdelen i indskolingen, og vi har også et godt samarbejde med de andre institutioner i landsbyen.