Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

Kære alle

Vi er allerede i 2018 og juleferien synes allerede langt væk. Vi er alle kommet godt i gang med denne 2. del af dette skoleår og det er en fornøjelse, at være sammen med de dejlige elever, som er her på skolen.

I uge 11 har skolen emneuge, som I vil høre meget nærmere om, men husk at sætte kryds ved den 17.marts, hvor der er skolelørdag på skolen fra 0900-1300 og hvor I er meget velkomne.

Skolen skal desværre sige farvel til 2 af vores lærere, der stopper og finder nye livsbaner.

Dette betyder, at vi har måtte lave om på en hel del skemaer for, at få dækket vores fag bedst muligt. Dette har involveret 14 lærere, der nu får andre opgaver.

Derfor vil vi opfordre jer til, at være opmærksomme på de nye skemaer, som bliver lagt ud, gældende fra den 29. januar.

De skemaændringer der er foretaget betyder, at alle fag er dækket med fagligt kompetente lærere og lærere, som eleverne kender i forvejen.

Skolen skal endvidere sige farvel til vores dygtige og dejlige sekretariatsleder, som går på pension i februar, skolen er i gang med, at ansætte en ny i stedet for med forventet start marts måned.

Som nogle sikkert har opdaget er vores nye souschef startet og er allerede i fuld gang med, at sætte sit positive præg på skolen og dens virke.

Annemette vil gerne præsentere sig lidt nærmere og derfor har skrevet dette, samt at I kan hilse rigtigt på hende lørdag den 17.marts:

 

”Kære forældre 

Jeg har nu været på Sengeløse Skole i snart 2 måneder, og jeg er blevet taget rigtig godt imod af personale, elever og jer forældre, jeg har været så heldig at nå at møde. I den korte tid jeg har været på skolen, er det blevet tydeligt for mig, at Sengeløse Skole er et rigtigt rart sted at være. Et sted hvor tonen er god, og hvor voksne og børn respekterer hinanden. Det giver de bedste forudsætninger for god læring og trivsel.

Jeg har en baggrund som lærer, og har også arbejdet i Danmarks Lærerforeningen gennem en årrække. Jeg er meget optaget af, hvordan vi skaber den bedste skole for vores elever. En skole hvor alle der er en del af skolen, udfordres og har lyst til at yde deres til fællesskabet og til egen udvikling. En skole hvor man tør prøve sig selv af, sætte sig selv i spil og lære af sine erfaringer. Skolen har mange opgaver. Jeg synes en af vores væsentligste opgaver er, at ruste eleverne fagligt, socialt og personligt til det samfund og den uddannelse de skal ud og være en del af efter 9. Klasse. 

Folkeskolen er i en rivende og spændende udvikling i disse år, og som forældre kan vi synes den ligger meget langt væk fra den skole vi selv gik i og kan referere til. Det er mit håb, at I vil bruge os og være nysgerrige på vores arbejde med jeres børn. Vi gør os hver dag umage med det!!

 

Annemette Rosenkrantz    

 

Som sagt vi glæder os til samarbejdet omkring det vigtigste vi har, nemlig jeres børn og vi håber vi ses den 17.marts.

 

Godt nytår

Ledelsen og Jens