Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

UU-vejledningen

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Vestegnen tilbyder alle elever i 7. til 10. klasse en række vejledningsaktiviteter, der kan understøtte og kvalificere den unges valg af ungdomsuddannelse.

Vi gør en ekstra indsats for de elever, der har særlig behov for vejledning.

Uddannelsesvejleder, Helle Würtz, træffes på Sengeløse Skole om onsdagen. Hun kan også kontaktes på mobil 24 28 75 54 eller [email protected]

Vejledningen omfatter bl.a.:

· Vejledning på de enkelte klassetrin - i klassen, i grupper eller ved individuelle samtaler.

· Hjælp til udarbejdelse af den enkelte elevs uddannelsesplan i 8. og 9. klasse.

· Hjælp til at finde individuelle praktikpladser.

· Koordinering af de obligatoriske introduktionskurser for 8. klasserne.

· Koordinering af brobygning for 9. klasserne

· Deltagelse i arrangementer om ungdomsuddannelserne for forældre og elever.

· Deltagelse i samtaler med forældre og elever.

· Hjælp til at udfylde tilmeldingen til ungdomsuddannelserne.

· Tilbud om mentorordning for udsatte elever i 9. klasse.

· Assistance til lærerne i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningen i emnet

uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA- undervisning) i 6. - 10. klasse.

Ovenstående er blot nogle af vore tilbud. Du kan besøge vores hjemmeside, www.uuvestegnen.dk  for at få mere information om selve UU-Vestegnen, vejlederne og vore tilbud.

Det kan stærkt anbefales, at du lærer Uddannelsesguiden, www.ug.dk at kende.

Her finder du information om stort set alle danske uddannelser og job. Målet er at give inspiration til valg af uddannelse. Artiklerne indeholder samtidigt den konkrete information, som er nødvendig for at kunne træffe et valg og melde sig til en uddannelse.

www.genvej.nu er også en god hjemmeside. Her bliver alle ungdomsuddannelserne præsenteret på en god og pædagogisk måde.

eVejledninger et relativt nyt initiativ fra undervisningsministeriet.

www.evejledning.dk, tlf. 70 22 22 07 eller mail [email protected] kan alle - dag, aften og weekend henvende sig med spørgsmål om alt, der har med uddannelse at gøre: Optagelse, indhold, økonomi og muligheder bagefter.

Helle Würtz

UU-vejleder